Vi tilbyr leasing av verktøymaskiner og utstyr fra IKANO Bank.

Fordeler ved leasing:

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Kostnadene fordeles jevnt over den perioden utstyret benyttes, og skaper grunnlag for inntjening.

 • Økt handlekraft
  Leasing gir 100% finansiering og frigjør kapital.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter. Gir enklere budsjettering og regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leasing gir full bruksrett, tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
 • Hva kan leies?
  De fleste typer driftsutstyr, som f.eks. verktøymaskiner, sager, kostbare måleinstrumenter osv. Leasingbeløpet kan være fra titusen og oppover til flere millioner kroner. Tilleggsutstyr som naturlig hører med til maskinen eller utstyret kan inngå i leieavtalen.
 • Forsikring
  Utstyr som leies må forsikres – Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

Med Ikano Bank kan vi gi deg en totalløsning: Maskiner, utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring – enkelt og effektivt!