ABC-Maskin AS kan nå tilby leiefinansiering av maskiner og utstyr.
Spør etter priseksempel på leie neste gang du får tilbud av oss.

 

FORDELER MED LEIE:

PRAKTISK OG ENKELT
Du får alt levert fra fra oss – finansiering, utstyr og service.

ØKT HANDLEKRAFT
Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital, uten å belaste likviditeten.

ENKLERE ØKONOMISTYRING
Faste månedsutgifter, forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring

ØKT KONKURRANSEEVNE
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppgradering ved behov.

SKATTEFORDEL
Hele leiebeløpet utgiftsføres og gir gjerne raskere skattemessig avskrivning enn tilsvarende for lån.

HVA KAN LEIES
De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen

FORSIKRING
Utstyr som leies må forsikres – gunstig allriskforsikring kan tilbys, med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.