Maskiner og forbruksvarer med høy kvaliet, for effektiv prøvepreparering, til konkurransedyktige priser.

Fra Kemet leverer vi et stort utvalg av forbruksvarer og maskiner for kutting, innstøping, sliping og polering av prøver.

Kemet tilbyr deg i tillegg gratis prosessutvikling slik at du har en komplett, riktig og kostnadseffektiv metode for preparering.

Alle forbruksvarer leveres enten fra lager hos ABC-Maskin AS i Skien eller fra Kemet i Maidstone, England.

Kutting

Sliping

Innstøping

Polering